Google+

Strekktak

Strekktak

Vil du ha et moderne, funksjonelt og trygt tak i boligen din? Velg strekktak.

Etter flere år i drift ser taket like bra ut som etter installasjonen.

Ny teknologi

Strekktak teknologi og materiale lar seg legge tak med forskjellig design – med LED belysning, forskjellige former og farger.

Er det profesjonelt lagt, ser dette taket perfekt ut. Ingen sammenføyningssteder, ingen fargeflekker eller sprekker under drift. Oppstår det noen skader, lar den spesielle teknologien fjerne det enkelt og uten spor.


Strekktakets fordel

Strekktaket gir ekstra sikkerhet til boligeieren. Taket tåler til og med vekt til et voksent menneske. I tilfelle du bor i en boligblokk og det skjer en vannlekkasje, vil vannet samles ovenpå taket. På den måten slipper man å ødelegge vegger, gulvet, møbler, elektrisk utstyr og andre verdisaker.

Spesialister får vannet bort fra taket og utfører nødvendige arbeid slik at taket ser nytt ut om et par timer.

Økonomisering

Det handler ikke bare om unik design i rommet, men også økonomisering av tid og penger som man ellers ville brukt på renovasjon.

Se video for å kunne vurdere fordeler ved stretch ceiling.

Vil du ha strekktak i boligen din?

Vi vil gjerne installere det.

Ta kontakt med oss